วิธีการทำ CPR ฟื้นคืนชีพกับเด็กทารกอย่างถูกวิธี

การ CPR ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งจะมีทั้งการทำ CPR ผู้ใหญ่ และ การทำ CPR เด็ก ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กที่หยุดหายใจเหล่านี้ ได้มีการประกาศอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับแนวมาตรฐานทางของ American Health Association ปี 2010 เกี่ยวกับวิธีการทำ CPR กับเด็ก สำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.การประเมินสถานการณ์ ตรวจสอบว่าทารกมีสติหรือไม่ ทางที่ดีควรสะบัดนิ้วเข้าหาเท้าของเด็กทารกหากไม่ตอบสนอง ให้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากผู้อื่น หากกรณีเราอยู่กับทารกตามลำพัง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเป็นเวลา 2 นาที (เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที) ก่อนโทรเรียกบริการฉุกเฉินหมายเลข 1669 2.กรณีหากทารกรู้สึกตัวแต่เกิดสำลัก ให้ปฐมพยาบาลก่อนทำ… Read more