การตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน

การตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันมีประโยชน์อย่างไร

การตรวจสอบความปลอดภัยคืออะไร การตรวจสอบความปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่า Safety Patrol  คือการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณโรงงาน ทั้งในส่วนของการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยต่างๆ เพื่อหาจุดที่อาจก่อให้เกิดความอันตราย แล้วดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยทำอย่างไร ในการเดินตรวจสอบความปลอดภัยนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละสถานประกอบกิจการว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยการเดินตรวจสอบความปลอดภัย หรือการทำกิจกรรม Safety Patrol นั้น ต้องมีเครื่องมือในการทำกิจกรรม เพื่อใช้สำหรับบันทึกสิ่งที่เราพบเจอ เช่น check sheet สมุดสำหรับบันทึก กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเราอาจแบ่งประเภทของการทำกิจกรรม Safety Patrol ได้ดังนี้  การตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน (Daily Safety… Read more
อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร

อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร แนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอับอากาศ

ที่อับอากาศคืออะไร “ที่อับอากาศ”  (Confined Space)  หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศมีอะไรบ้าง สภาพอันตราย หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1.มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน 2.มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภายใน 3.มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย 4.สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด บรรยากาศอันตราย หมายถึง สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.มีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ… Read more

จป คืออะไร อยากอบรม จป ออนไลน์ สามารถทำได้หรือไม่

จป คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ซึ่งแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องมีการแยกสัดส่วนกันอย่างชัดเจน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการแบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 5 ระดับคือ ได้แก่ จป. ระดับบริหาร จป. ระดับหัวหน้างาน จป. ระดับเทคนิค จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง และ จป. วิชาชีพ   ซึ่งแต่ละส่วนนั้นจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป โดยจะมีการแบ่งไปทางสาขาอาชีพที่ได้ร่ำเรียนและได้เรียนรู้กันมา แต่ละสาขานั้นจะมีการทดสอบและมีการปรับระดับเรียนรู้ของตัวเองอยู่เสมอ ในหน่วยงานใหญ่และอุตสาหกรรมใหญ่จำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ แต่สิ่งที่เราจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถสังเกตได้ง่ายก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ รปภ ซึ่งแต่ละหน้าที่งานก็จะมีความชัดเจนในงานที่ทำ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ จป. กันให้มากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำการอบรม จป ออนไลน์ต้องทำอย่างไร… Read more

วิธีการทำ CPR ฟื้นคืนชีพกับเด็กทารกอย่างถูกวิธี

การ CPR ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งจะมีทั้งการทำ CPR ผู้ใหญ่ และ การทำ CPR เด็ก ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กที่หยุดหายใจเหล่านี้ ได้มีการประกาศอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับแนวมาตรฐานทางของ American Health Association ปี 2010 เกี่ยวกับวิธีการทำ CPR กับเด็ก สำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.การประเมินสถานการณ์ ตรวจสอบว่าทารกมีสติหรือไม่ ทางที่ดีควรสะบัดนิ้วเข้าหาเท้าของเด็กทารกหากไม่ตอบสนอง ให้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากผู้อื่น หากกรณีเราอยู่กับทารกตามลำพัง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเป็นเวลา 2 นาที (เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที) ก่อนโทรเรียกบริการฉุกเฉินหมายเลข 1669 2.กรณีหากทารกรู้สึกตัวแต่เกิดสำลัก ให้ปฐมพยาบาลก่อนทำ… Read more