เว็บไซต์รวมความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อัปเดทใหม่ทุกวัน
Home » กฎหมายปั้นจั่น ที่ผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ มีอะไรบ้าง

กฎหมายปั้นจั่น ที่ผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ มีอะไรบ้าง

by Kay Elliott
714 views
ตรวจเครน

แน่นอนว่าการ ตรวจเครน หรือที่เรียกกันว่าการตรวจ ปั้นจั่น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆ ในงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆ อีกด้วย หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า การตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย

ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ของปั้นจั่น การตรวจสอบ การตรวจเช็กต่างๆ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

โดยกฎที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นกฎที่ออกด้วยกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายเกี่ยวกับ ปั้นจั่นกฎหมายเกี่ยวกับ ปั้นจั่น 

 • ข้อ 56 ในขั้นตอนการประกอบ ติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซม หรือการกระทำใดๆ กับเครื่องจักร นายจ้างจะต้องทำตามคู่มือ และบังคับใช้คู่มืออย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทำรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานด้วย
 • ข้อ 57 จะต้องมีการทดสอบ และตรวจเครนหรือปั้นจั่น ในขั้นตอนการติดตั้ง ตามข้อกำหนดในข้อ 56 ตามที่ได้กำหนดไว้ และจะต้องมีเอกสารยืนยันการตรวจสอบทุกครั้ง
 • ข้อ 58 จะต้องมีการทดสอบ และตรวจเครนหรือปั้นจั่น ในขั้นตอนการประกอบ ตามข้อกำหนดในข้อ 56 ตามที่ได้กำหนดไว้ และจะต้องมีเอกสารยืนยันการตรวจสอบทุกครั้ง
 • ข้อ 59 นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังนี้ เพื่อความปลอดภัย
 1. จะต้องเหลือลวดสลิงในม้วนอย่างน้อย 2 รอบระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ 
 2. จะต้องมีชุดป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอและแขนบูม และสภาพของชุดป้องกันต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 3. จะต้องมีที่ครอบ เพื่อปิดกันส่วนหมุน หรือส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เนื่องจากชิ้นส่วนขยะหรือชิ้นส่วนก่อสร้างรอบๆ อาจจะเข้าไปภายในกลไกได้ 
 4. ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านจะต้องสวมชุดและอุปกรณ์นิรภัยตลอดเวลา 
 5. พื้นทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณปั้นจั่นจะต้องเป็นพื้นกันลื่น และมีราวกันตกหรือแผงกั้น 
 6. จะต้องมีเครื่องมือในการดับเพลงฉุกเฉินที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 7. การติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองโดยวิศวกร 
 8. ระบบควบคุมต่างๆ จะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 9. ห้ามยกของเกินพิกัดน้ำหนักเด็ดขาด 

ทดสอบเครน

 • ข้อ 60 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ จะต้องมีฉนวนหุ้มท่อไอเสีย ถังเก็บเชื้อเพลิงและระบบเชื้อเพลิงสำรองจะต้องพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
 • ข้อ 61 ห้ามให้มีวัตถุไวไฟอยู่ใกล้พื้นที่ปฏิบัติงานเด็ดขาด 
 • ข้อ 62 ห้ามใช้งานปั้นจั่นที่ทำงานผิดปกติ หรือชำรุด
 • ข้อ 63 นายจ้างจะต้องไม่ดัดแปลง แก้ไข หรือแต่งเติมไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามในปั้นจั่น แม้ว่าจะทำเพียงเพื่อความสวยงามก็ทำไม่ได้ หากต้องการจะแก้ไขหรือดัดแปลง ต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเท่านั้น 
 • ข้อ 64 ระบบเตือนภัยจะต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย 
 • ข้อ 65 จะต้องมีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักในปั้นจั่นทุกเครื่อง 
 • ข้อ 66 จะต้องกำหนดอาณาเขตในการปฏิบัติงาน และทำสัญลักษณ์แสดงไว้ นอกจากนี้ต้องดูแลให้สัญลักษณ์ชัดเจน สามารถมองออกได้ง่าย 
 • ข้อ 67 จะต้องจัดเตรียมคู่มือสัญญาณมือและสัญญาณสื่อสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและปฏิบัติงาน 
 • ข้อ 68 การติดตั้งปั้นจั่นใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ระบุไว้ 
 • ข้อ 69 นายจ้างจะต้องติดตั้งสายดินในกรณีที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ใกล้พื้นที่ปฏิบัติงาน 
 • ข้อ 70 นายจ้างจะต้องมีป้ายแสดงวิธีการใช้งานปั้นจั่นอย่างคร่าวๆ เพื่อให้เห็นได้ชัด 
 • ข้อ 71 ในกรณีที่จุดยกมองไม่ชัดเจน จะต้องมีผู้ให้สัญญาณทุกครั้ง 
 • ข้อ 72 นายจ้างจะต้องจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด 

บทลงโทษผู้ที่ไม่ตรวจเครนบทลงโทษตามกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

 • ตามมาตรา 53 นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด จะต้องวางระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • และ ตามมาตรา 54 ผู้ใดปลอมแปลงเอกสารการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ที่ใช้ในการตรวจเครน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพื่อนๆ สามารถเข้าไปหาข้อมูลแหล่งอัพเดทกฎหมายความปลอดภัยได้เพื่อติดตามกฎหมายใหม่ๆ และ ดูแนวทางการทำตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

foxtucker

เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานผ่านเว็บไซต์ FoxtucKer เว็บบทความ ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับดีๆ และข้อมูลที่มีคุณภาพ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by foxtucker