เว็บไซต์รวมความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อัปเดทใหม่ทุกวัน
Home » รวมองค์กรด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในที่ทำงานทั่วโลก

รวมองค์กรด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในที่ทำงานทั่วโลก

by Kay Elliott
19 views
องค์ความปลอดภัยในที่ทำงานทั่วโลก

การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่องค์กรและรัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ทำงาน โดยมีหน่วยงานหลายแห่งที่ทำหน้าที่สำคัญในการตั้งมาตรฐานและดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราได้รวมองค์กรที่ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคและประเทศ

องค์กรดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานในแต่ละประเทศ

1. สหรัฐอเมริกา: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

NIOSH เป็นหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย แต่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน หน่วยงานนี้สนับสนุนให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขและมาตรฐานในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

HSE

2. สหราชอาณาจักร: Health and Safety Executive (HSE)

HSE เป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานในสหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันอุบัติเหตุและโรคอาชีวะ เช่น โรคปอดจากฝุ่น และอื่นๆ ที่เกิดจากการทำงาน

3. แคนาดา: Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)

CCOHS เป็นองค์กรแห่งชาติที่ให้ข้อมูล การฝึกอบรม และเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและสุขภาพดี องค์กรนี้เป็นทรัพยากรหลักให้กับนายจ้างและลูกจ้างในเรื่องข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

4. ยุโรป: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

EU-OSHA เป็นองค์กรของสหภาพยุโรปที่มุ่งเน้นที่การส่งเสริมความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงในที่ทำงาน โดยจัดหาข้อมูลและการวิจัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในระดับยุโรป

Safe Work Australia

5. ออสเตรเลีย: Safe Work Australia

Safe Work Australia เป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทในการพัฒนานโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน องค์กรนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมระหว่างรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย

6. จีน – State Administration of Work Safety (SAWS)

State Administration of Work Safety (SAWS) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของจีน หน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ให้คำแนะนำทางธุรกิจและทรัพยากร รวมทั้งบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัย SAWS ยังดำเนินการวิจัยและจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน หน่วยงานมีสำนักงานระดับภูมิภาคทั่วประเทศจีนเพื่อดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

7. เกาหลีใต้ – Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA)

Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA) ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในเกาหลีใต้ KOSHA กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ให้คำแนะนำทางธุรกิจและทรัพยากร และบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ หน่วยงานยังดำเนินการวิจัยและจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอาชีวอนามัยให้กับพนักงานในเกาหลีใต้

T-OSH

8. ไทย – Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)  (T-OSH)

TOSH หากเป็นชื่อไทยจะมีชื่อว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสปท.” เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่มีบทบาทในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาความปลอดภัย สุขภาพอาชีพ และสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ โรคอาชีวะ และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจะมีองค์กรย่อยลงมาที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในการทำงานอย่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง และดูแลกำกับสถานประกอบการ

ตัวอย่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง กฎหมายได้กำหนดให้สถานประกอบการต้องมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) แต่ละระดับที่จะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแตกต่างกันไปและประเภทธุรกิจที่ละประเภท มีความจำเป็นที่ต้องมี จป แตกต่างกันไป หลักสูตรที่บังคับผู้ปฏิบัติต้องเข้าอบรมมีดังนี้

นอกจากการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแล้ว ก็ยังมีมาตรฐานในการทำงานอย่างปลอดภัยอื่นๆ ที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ ตรวจเช็คระบบต่างๆในการทำงานของโรงงาน การเรียนรู้การใช้งานเครื่องมืออันตรายอย่างถูกต้อง อย่างรถยก และอื่นๆอีกมากมายที่ได้ถูกตั้งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน ลดสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้มากที่สุด

สรุป

การทำงานขององค์กรเหล่านี้ในแต่ละประเทศแสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในการปกป้องและส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ทำงาน พวกเขามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

foxtucker

เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานผ่านเว็บไซต์ FoxtucKer เว็บบทความ ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับดีๆ และข้อมูลที่มีคุณภาพ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by foxtucker