เว็บไซต์รวมความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อัปเดทใหม่ทุกวัน
Home » EN 54 ระบบตรวจจับอัคคีภัยและสัญญาณเตือนไฟไหม้

EN 54 ระบบตรวจจับอัคคีภัยและสัญญาณเตือนไฟไหม้

by Kay Elliott
43 views
1.-EN-54

EN 54 คือ มาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดและมาตรการเกี่ยวกับระบบตรวจจับอัคคีภัยและสัญญาณเตือนไฟไหม้ มีหลายส่วนที่ควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐานนี้

EN 54-1 : ข้อกำหนดทั่วไป

 • กำหนดคำจำกัดความและข้อกำหนดสำหรับทุกส่วนของ EN 54
 • คำนึงถึงวัสดุที่เหมาะสม การออกแบบและสร้างของระบบ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และความต้านทานต่อการกัดกร่อน

2.-EN-54

EN 54-2 : อุปกรณ์ควบคุมและบ่งชี้ (Control and Indicating Equipment – CIE)

 • สถานะปกติ ไม่มีสัญญาณความผิดปกติ ไม่มีสภาวะการปิดทำงาน ไม่มีสัญญาณเตือน
 • สถานะการเตือน อุปกรณ์แสดงการเตือนทั้งหมดเปิดใช้งานอยู่
 • คำเตือนข้อผิดพลาด บ่งชี้ภายใน 100 วินาทีหลังจากเกิดข้อผิดพลาด
 • ระบบปิดเสียงสัญญาณเตือน อนุญาตให้ปิดเสียงสัญญาณเตือน แต่สัญญาณยังคงอยู่จนกว่าจะรีเซ็ต
 • ส่งสัญญาณมายังระบบควบคุม ความล่าช้าในการส่งสัญญาณไม่เกิน 3 วินาที

EN 54-3 : อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

 • ระบุข้อกำหนดสำหรับเครื่องส่งเสียงในระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัย
 • กำหนดระดับเสียงที่ควรเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ความเหมาะสมของคุณภาพเสียง

EN 54-4 : อุปกรณ์จ่ายไฟ

 • แหล่งจ่ายไฟหลัก โดยปกติแล้วมาจากกระแสไฟฟ้าหลักของอาคาร
 • แหล่งจ่ายไฟสำรอง (แบตเตอรี่สำรอง) ระยะเวลาการสำรองข้อมูล
 • การส่งไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

3.-EN-54

EN 54-5 : เครื่องตรวจจับความร้อน

 • กำหนดระดับการเปิดใช้งานตามอุณหภูมิการตอบสนอง
 • Rate of Rise อุปกรณ์ตรวจจับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

EN 54-7 : เครื่องตรวจจับควัน

 • ประเภทของเครื่องตรวจจับควัน
 • ระดับความไวของเครื่องตรวจจับ
 • เครื่องตรวจจับแสง

EN 54-11 :  Manual Call Points

 • ข้อกำหนดสำหรับ Manual Call Points
 • การเปิดใช้งาน
 • สัญญาณเตือน
 • การรีเซ็ต

EN 54-12 : เครื่องตรวจจับควันแบบใช้แสง

 • การครอบคลุมของเครื่องตรวจจับ
 • เงื่อนไขการเตือน

4.-EN-54

EN 54-13 : การประเมินความเข้ากันได้ของส่วนประกอบของระบบ

 • การเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบ
 • ความน่าเชื่อถือของระบบ

EN 54-16 : อุปกรณ์ควบคุมและบ่งชี้สัญญาณเตือนภัยด้วยเสียง

 • ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ควบคุมและบ่งชี้สัญญาณเตือนภัยด้วยเสียง
 • ความสามารถในการได้ยิน
 • ความชัดเจนของข้อความ

การรู้เรื่อง EN 54 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัยและสัญญาณเตือนไฟไหม้ของคุณให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

foxtucker

เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานผ่านเว็บไซต์ FoxtucKer เว็บบทความ ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับดีๆ และข้อมูลที่มีคุณภาพ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by foxtucker