เว็บไซต์รวมความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อัปเดทใหม่ทุกวัน
Home » 4ผู้ อับอากาศ คืออะไร เหมาะสำหรับใครที่เกี่ยวข้องในงานอับอากาศ

4ผู้ อับอากาศ คืออะไร เหมาะสำหรับใครที่เกี่ยวข้องในงานอับอากาศ

by Kay Elliott
698 views
อบรมอับอากาศเหมาะสำหรับใคร

ที่อับอากาศคืออะไร

“ที่อับอากาศ”  (Confined Space)  หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ : การรู้จักและการป้องกันสภาพอันตราย

คำว่า “สภาพอันตราย” หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ทำงาน ในที่นี้เราจะพูดถึงสภาวะที่เกิดขึ้นในสภาวะอับอากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อคนทำงานต่อไปนี้

 1. วัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงหรือถมทับ : การทำงานในพื้นที่อับอากาศอาจมีสิ่งของหรือวัสดุที่อาจทำให้ลูกจ้างตกลงไปในพื้นหรือถูกทับตัว
 2. สภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภายใน : การทำงานในพื้นที่อับอากาศอาจเกิดความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะตกหรือถูกกักตัวในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย
 3. สภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงจากบรรยากาศอันตราย : บรรยากาศที่อับอากาศอาจมีก๊าซออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 ที่อาจทำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ
 4. สภาพอื่นที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต : สภาวะอื่นที่เป็นอันตรายอาจเกิดขึ้นในสภาวะอับอากาศ เช่น การสะสมของก๊าซพิซซาโลนที่เป็นพิษสูง หรือก๊าซไข่เน่าที่สะสมอยู่ใต้พื้นที่ที่ผู้ทำงานลงไป

บรรยากาศอันตราย

คำว่า “บรรยากาศอันตราย” หมายถึง สภาวะอากาศที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ทำงาน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ดังนี้

 1. ออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 : การมีค่าของออกซิเจนในอากาศที่น้อยกว่าระดับปกติหรือมากกว่าระดับปกติอาจทำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ
 2. ก๊าซ ไอ หรือละอองที่มีความเสี่ยงในการติดไฟหรือระเบิด : ก๊าซหรือละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงานอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดหรือการเกิดไฟ ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อคนทำงาน
 3. ฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ : ฝุ่นที่มีความเสี่ยงในการระเบิดหรือระเบิดได้เมื่อเกิดการชนกัน การทำงานในบรรยากาศที่มีฝุ่นเสี่ยงในการระเบิดเพิ่มความเสี่ยงต่อคนทำงาน
 4. ความเข้มข้นของสารเคมีเกินมาตรฐาน : การทำงานในสภาวะอับอากาศที่มีความเข้มข้นของสารเคมีเกินมาตรฐานที่กำหนดอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อคนทำงาน

สุดท้ายนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของคนทำงาน ควรที่จะมีการรับรู้และคำนึงถึงความอันตรายจากการทำงานในสภาวะอับอากาศ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการทำงานในสภาวะอับอากาศ ควรติดต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อขอคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม

 

การอบรมความปลอดภัยการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ : คนที่ควรรับการอบรม

การปฏิบัติงานในสภาวะอับอากาศเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และในการรักษาความปลอดภัยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับงานในที่อับอากาศ การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ผู้ที่ควรรับการอบรมที่อับอากาศ ได้แก่

 1. ผู้อนุญาตและผู้ควบคุมงาน : ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการทำงานในสภาวะอับอากาศ จำเป็นต้องมีความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย
 2. ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง : บุคคลที่มีหน้าที่เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุในสภาวะอับอากาศ จำเป็นต้องรู้จักและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
 3. ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ : คนที่ต้องปฏิบัติงานในสภาวะอับอากาศ จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจถึงมาตรการปลอดภัยในการทำงานในสภาวะอับอากาศ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน : บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในสภาวะอับอากาศ ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในสภาวะนี้
 5. ผู้ที่มีความสนใจ : บุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรงในสภาวะอับอากาศ แต่มีความสนใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถรับการอบรมและเรียนรู้เพื่อความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะนี้

อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ทำงานทั้งหมดในสภาวะอับอากาศ ความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับความอันตรายในสภาวะนี้ จึงจำเป็นต่อการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

อันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ

การปฏิบัติงานในสภาวะอับอากาศเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและเกิดความอันตรายได้ง่าย หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอและเหมาะสม อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและอันตรายได้ ดังนั้น การปฏิบัติงานในสภาวะอับอากาศจำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ทำงานทุกคน นี่คือบางสิ่งที่ควรมี

 1. ระบบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ : การทำงานในสภาวะอับอากาศควรมีระบบอนุญาตทำงานที่มีการควบคุมและการอนุมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 2. การประเมินและควบคุมสภาพอันตราย : ก่อนที่จะเริ่มทำงานในสภาวะอับอากาศ ควรมีการประเมินสภาพอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีการควบคุมและมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ ถ้าพบสภาวะอันตราย ต้องดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะทำงาน
 3. ตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศ : การตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศในสภาวะอับอากาศเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรทำการตรวจวัดก่อนเริ่มงานและเมื่อทำงาน และถ้าพบสภาวะอากาศที่อันตราย ต้องดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัย
 4. การปฏิบัติตามมาตรการ : ในกรณีที่สภาวะอับอากาศมีความเสี่ยง การทำงานจะถูกห้ามในบริเวณนั้น และคนที่เข้าไปทำงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย
 5. การอบรมความปลอดภัย : ผู้ที่มีหน้าที่ทำงานในสภาวะอับอากาศจำเป็นต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในสภาวะนี้ เพื่อรับความรู้และเข้าใจวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย
 6. แผนช่วยเหลือฉุกเฉิน : การทำงานในสภาวะอับอากาศควรมีแผนฉุกเฉินที่ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

การทำงานในสภาวะอับอากาศต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในสภาวะนี้จะต้องรับการฝึกอบรมและรับรู้การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่ทำงานนั่นเอง

ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นหากอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ .. 2562”

 

ฝึกใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพสรุป

หากเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานในที่อับอากาศเราจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เนื่องจากงานอับอากาศนั้นมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนเพราะเป็นงานที่มีอันตรายมากจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะหากผิดพลาดขึ้นมานั่นอาจหมายถึงชีวิตและการอบรมก็ต้องตรวจสอบหน่วยงานที่รับอบรมด้วยว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

foxtucker

เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานผ่านเว็บไซต์ FoxtucKer เว็บบทความ ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับดีๆ และข้อมูลที่มีคุณภาพ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by foxtucker