Home » วิธีการทำ CPR ฟื้นคืนชีพกับเด็กทารกอย่างถูกวิธี

วิธีการทำ CPR ฟื้นคืนชีพกับเด็กทารกอย่างถูกวิธี

by Kay Elliott

การทำ CPR ฟื้นคืนชีพกับเด็กทารกอย่างถูกวิธี และปลอดภัย

การ CPR ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งจะมีทั้งการทำ CPR ผู้ใหญ่ และ การทำ CPR เด็ก ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กที่หยุดหายใจเหล่านี้ ได้มีการประกาศอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับแนวมาตรฐานทางของ American Health Association ปี 2010 เกี่ยวกับวิธีการทำ CPR กับเด็ก สำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 

1.การประเมินสถานการณ์

  • ตรวจสอบว่าทารกมีสติหรือไม่ ทางที่ดีควรสะบัดนิ้วเข้าหาเท้าของเด็กทารกหากไม่ตอบสนอง ให้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากผู้อื่น หากกรณีเราอยู่กับทารกตามลำพัง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเป็นเวลา 2 นาที (เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที) ก่อนโทรเรียกบริการฉุกเฉินหมายเลข 1669

 

 

2.กรณีหากทารกรู้สึกตัวแต่เกิดสำลัก ให้ปฐมพยาบาลก่อนทำ CPR

  • ไม่ว่าทารกจะหายใจหรือไม่ก็ตามควรกำหนดแนวทางการช่วยเหลือของคุณเอาไว้หากทารกไอหรือสำลักขณะสำลักให้ปล่อยให้เด็กไอและปิดปากต่อไปด้วยตัวเอง อาการไอและสำลักนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะนั้นหมายความว่าทางเดินหายใจของเด็กถูกปิดกั้นเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่หากทารกไม่ไอ คุณจะต้องเตรียมการตีกลับ และ ดันหน้าอกเพื่อขับสิ่งที่ขวางทางทางเดินหายใจของเด็กออกโดยเร็ว

 

 

3.ตรวจสอบชีพจรของทารก

  • ตรวจสอบการหายใจของเด็กอีกครั้ง โดยครั้งนี้ให้วางนิ้วชี้ และ นิ้วกลางไว้ด้านในแขนของทารก ระหว่างข้อศอกกับไหล่หากทารกมีชีพจร และ หายใจให้วางร่างกายในท่าพักฟื้น หากไม่มีชีพจรและหายใจไม่ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อทำ CPR ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการกดหน้าอกและการหายใจ