การตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน

การตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันมีประโยชน์อย่างไร

การตรวจสอบความปลอดภัยคืออะไร การตรวจสอบความปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่า Safety Patrol  คือการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณโรงงาน ทั้งในส่วนของการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยต่างๆ เพื่อหาจุดที่อาจก่อให้เกิดความอันตราย แล้วดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยทำอย่างไร ในการเดินตรวจสอบความปลอดภัยนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละสถานประกอบกิจการว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยการเดินตรวจสอบความปลอดภัย หรือการทำกิจกรรม Safety Patrol นั้น ต้องมีเครื่องมือในการทำกิจกรรม เพื่อใช้สำหรับบันทึกสิ่งที่เราพบเจอ เช่น check sheet สมุดสำหรับบันทึก กล้องถ่ายรูป เป็นต้น และเราอาจแบ่งประเภทของการทำกิจกรรม Safety Patrol ได้ดังนี้  การตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน (Daily Safety… Read more